Auteurs
Contact

Michiel S. de Vries is hoogleraar Bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft een veelheid aan politici, directeuren en werknemers ondersteund, die werden geschorst of ontslagen vanwege meldingen over vermeend niet- integer of grensoverschrijdend gedrag. In zijn boek Kapot. Hoe vilein is de drugindustrie? openbaart hij praktijkvoorbeelden van nietszeggende beschuldigingen, suggestieve onderzoeksopdrachten en slecht onderbouwde conclusies op dit terrein.